Shipping policy

Shipment and delivery

Customer is responsible for all freight, packing, insurance and shipping-related costs that are noted or referenced on Customer's screen before a purchase is made. Once the Product is sent to the carrier, ownership of the Product and the risk of that Product's loss passes to Customer. BagID may provide a single or multiple shipping methods and carriers for Product delivery at its discretion.

Customer understands that all estimated and scheduled shipment dates are estimates only. BagID will make reasonable efforts to meet the scheduled shipment dates, but in no event will we be liable for any loss, damage, or penalty resulting from any delay in shipment or delivery, nor will the carrier be deemed our agent.

We have the right to allocate our available inventory of the Products among other purchasers in such manner as we see fit. If we're not able to charge your chosen payment method or you otherwise fail to pay for your purchase, we have the right to delay or suspend shipment of Products.

..

BagID ships worldwide from our warehouse in Norway.

Processing/delivery times

We pack and ship orders in chronological order Monday - Friday. You will receive an email with a shipment confirmation as soon as the order has been shipped from our warehouse.

Please allow up to 2 business days for your order to be processed. However, the delivery time may vary depending on the amount of orders to be processed.

For delivery times, we refer to the estimated date provided on the product's description page.

Not collected/refused packages

If you refuse your package, the package will be returned to us. We will then charge you a shipping/handling, return, and administrative fees, which will be deducted from your refund.

If you change your mind after the package has been sent from us, you must collect it and return it.

VAT and customs for orders outside Norway

Orders made outside Norway may be subject to import VAT, customs duty and fees, which are levied once your package reaches your country (referring to local custom policy).

We cannot predict what your individual charges may be.

For more information, contact your local customs office.

 

-----------------

 

Forsendelse og levering

Kunden er ansvarlig for alle frakt-, pakking-, forsikrings- og fraktrelaterte kostnader som er notert eller referert til på kundens skjerm før et kjøp foretas. Når produktet er sendt til transportøren, overføres eierskapet til produktet og risikoen for at produktet går tapt til kunden. BagID kan tilby én eller flere forsendelsesmetoder og transportører for produktlevering etter eget skjønn.

Kunden forstår at alle estimerte og planlagte forsendelsesdatoer kun er anslag. BagID vil gjøre rimelige anstrengelser for å overholde de planlagte forsendelsesdatoene, men vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for tap, skade eller straff som følge av forsinkelser i forsendelse eller levering, og transportøren vil heller ikke anses som vår agent.

Vi har rett til å fordele vår tilgjengelige beholdning av produktene blant andre kjøpere på en slik måte vi finner passende. Hvis vi ikke kan belaste den valgte betalingsmåten din eller du på annen måte ikke betaler for kjøpet, har vi rett til å utsette eller suspendere forsendelsen av produktene.

---

BagID sender til hele verden fra vårt lager i Norge.

Behandling/leveringstider

Vi pakker og sender ordrer kronologisk, fra mandag til fredag. Du vil motta en e-post med en leveringsbekreftelse så snart ordren har blitt sendt fra vårt lager.

Det kan ta opptil 2 virkedager før bestillingen din blir behandlet. Behandlingstid kan variere etter antall ordrer som må håndteres.

For leveringstider henviser vi til estimert leveringstid oppgitt på produktsiden.

Ikke hentet/avslåtte pakker

If you refuse your package, the package will be returned to us. We will then charge you a shipping/handling, return, and administrative fees, which will be deducted from your refund.

Hvis du avslår å motta pakken vil den bli returnert til oss. Vi vil da belaste deg for frakt/håndtering, retur og administrative gebyrer, som vil bli trukket fra refusjonen.

Hvis du ombestemmer deg etter at pakken har blitt sendt fra oss må du hente den for så å returnere den.

MVA og toll for ordrer utenfor Norge

Ordrer fra andre land enn Norge kan bli underlagt importmoms, toll og avgifter, som vil bli pålagt når pakken ankommer ditt land (henviser til lokale tollregler).

Vi kan ikke estimere hva dine individuelle belastninger kan bli.

For mer informasjon kontakt ditt lokale tollkontor.