Shipping policy

Forsendelse og levering


Kunden er ansvarlig for alle frakt-, pakking-, forsikrings- og fraktrelaterte kostnader som er notert eller referert til på kundens skjerm før et kjøp foretas. Når produktet er sendt til transportøren, overføres eierskapet til produktet og risikoen for at produktet går tapt til kunden. BagID kan tilby én eller flere forsendelsesmetoder og transportører for produktlevering etter eget skjønn.

Kunden forstår at alle estimerte og planlagte forsendelsesdatoer kun er anslag. BagID vil gjøre rimelige anstrengelser for å overholde de planlagte forsendelsesdatoene, men vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for tap, skade eller straff som følge av forsinkelser i forsendelse eller levering, og transportøren vil heller ikke anses som vår agent.
Vi har rett til å fordele vår tilgjengelige beholdning av produktene blant andre kjøpere på en slik måte vi finner passende. Hvis vi ikke kan belaste den valgte betalingsmåten din eller du på annen måte ikke betaler for kjøpet, har vi rett til å utsette eller suspendere forsendelsen av produktene.