Privacy policy

Generelt

Det følgende gjelder for denne hjemmesiden eller andre undersider av BagID. Ved å bruke dette nettstedet angir du å godta denne ansvarsfraskrivelsen.

Privacy statement

Du er tillatt og i stand til å besøke denne nettsiden uten å informere eieren av hvem du er eller gi deg annen informasjon om deg selv. I tilfeller der vi trenger informasjon for å kontakte deg eller på annen måte samhandle med deg, forsøker vi å informere deg tydelig om den informasjonen vi trenger før den samles inn.

Dette nettstedet bruker analysemekanismer for å spore hvor ofte det blir besøkt, hvor besøkende kommer fra og gjennom hvilke internleverandører disse besøkende får tilgang til internett. Resultatene fra denne analysen er aggregerte og kan ikke spores til enkeltpersoner. Samlede (personlige) data blir ikke solgt eller gjort tilgjengelig for andre parter, med unntak av spesielle forhold som for eksempel lovkrav for å frigjøre slik informasjon. Brukere kan til enhver tid be om at eieren av dette nettstedet fjerner personlig informasjon som kan bli registrert.

Fraskrivelse av ansvar

All informasjon på dette nettstedet er ment å informere selskaper, enkeltpersoner og andre organisasjoner om BagIDs aktiviteter, intensjoner, tjenester og profil. Ingen rettigheter kan utledes av innholdet på denne nettsiden. BagID har rett til å endre informasjon eller rette feil. Vi streber etter å la informasjonen på denne nettsiden være så nøyaktig som mulig.

BagID tar ikke ansvar for skader uansett form som skyldes feil eller ufullstendig informasjon på denne nettsiden og / eller innholdet.

Tilgjengelighet

Informasjonen på dette nettstedet kan endres uten varsel. BagID AS streber for maksimal tilgjengelighet av dette nettstedet, men tar ikke ansvar for konsekvenser av at informasjonen ikke er tilgjengelig.

Innhold

All tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, fotografier, varemerker, logoer, lyder, musikk, kunstverk og datakode (kollektivt "Innhold"), inkludert, men ikke begrenset til design, struktur, valg, koordinering, uttrykk, «utseende og følelse» og arrangement av slikt innhold, som finnes på nettstedet, eies, kontrolleres eller lisensieres av eller til BagID, og er beskyttet av lov om opphavsrett, patent og varemerker og ulike andre immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranselovgivning.

Ingen del av nettstedet og intet innhold kan kopieres, reproduseres, publiseres, lastes opp, publiseres, publiseres, kodes, oversettes, overføres eller distribueres på noen måte (inkludert "speiling") til annen datamaskin, server, nettside eller annet medium for publisering eller distribusjon eller for noe kommersielt foretak, uten BagIDs eksplisitte skriftlige samtykke.