Komme i gang med BagID

Start med å laste ned appene våre

iOS eller Android.

BagID 2 sporing krever iOS og Apple Find My/Hvor Er appen

1. Legg til BagID i BagID-appen og gi den et navn.

2. Klikk på enheten du nettopp la til og velg "Legg til nytt bilde/Add new image" for å overføre et kunstverk fra Inzpero. (Vi anbefaler at du legger til fornavn og telefonnummer på toppen av bildet)

3. Kun for BagID 2: Hold venstre knappen inne i mer enn 10 sekunder mens du samtidig trykker på høyre knappen én gang. Dette vil aktivere Apple Find My/Hvor Er og enheten er nå søkbar i 10 minutter i Find My/Hvor Er appen - Naviger og klikk på "Pair With Find My" under enhetsmenyen i BagID-appen. Den vil da automatisk hoppe over til Find My appen og søke etter BagID 2.

Du er nå ferdig og klar til å fly!

Generell informasjon

BagIDs hovedknapp

BagIDs hovedknapp

Hver gang du vil bruke BagID med BagID-appen, klikker du på venstre knappen. LED lampen vil da blinke blått i 30 sekunder for å tillate BagID-appen å
kommunisere med BagID.

Aktiver/deaktiver hørbart klikk

Aktiver/deaktiver hørbart klikk

For å aktivere eller deaktivere den hørbare klikkelyden ved knappetrykk, trykk på venstre knappen to ganger.

Feste din BagID

Feste din BagID

1. Fest aluminiumsstangen til håndtaket på vesken ved å stramme borrelåsene godt.

2. Sett inn BagID-en din i dekselet og skyv den på stangen.

3. Sørg for å sette låseklipsen inn i det lille hullet på knotten.

*Hengelås selges separat.

Relevant informasjon

1. BagID
enhetene har en e-ink skjerm, et oppladbart batteri, to knapper nederst på enheten, og et LED-lys i øvre høyre hjørne. Denne brukerhåndboken beskriver bruken av knappene, skjermen og LED-lyset.

2. Lading

Lad BagID 2 enheten ved å koble den til strøm ved hjelp av en USB C-kabel og et strømadapter, for eksempel en telefonlader.

Under lading vil LED lyset lyse fast rødt.

Når batteriet er fulladet, vil LED-lyset lyse fast grønt.

Hvis LED-lyset blinker rødt/grønt, har du nådd maksimal ladetid på seks timer. Koble fra og koble til USB-kabelen igjen for å fortsette ladingen.

For å se ladestatusen til batteriet, trykk på høyre knappen for å vise informasjon på skjermen.

3. Knappene
Knappene fungerer best når du trykker der det er en liten bulk på knappene. LED-lyset er plassert i øvre høyre hjørne av enheten.

3.1 Aktivere BagID Bluetooth-kommunikasjon

For å samhandle med enheten ved bruk av BagID appen, må enheten være innstilt til å kommunisere via BagID Bluetooth «payload» (referert til som å være i BagID-modus).

For å aktivere BagID-modus, trykk på venstre knappen en gang. LED-lyset vil da blinke blått i 30 sekunder. Når Bluetooth-tilkoblingen er aktiv (appen kommuniserer aktivt med enheten over Bluetooth), lyser LED lampen konstant blått.

Når LED-lampen slutter å blinke eller lyse konstant blått, går den tilbake til å kommunisere med Apple Find My (BagID modus er da deaktivert).

Vær oppmerksom på at mens LED-lyset blinker blått, kan ikke BagID 2 brukes/oppdages i Apple Find My. Du må vente til blinkingen slutter før du bruker den med Apple Find My appen.

3.2 Aktivere/deaktivere hørbart klikk
For å aktivere eller deaktivere den hørbare klikkelyden ved knappetrykk, trykk på venstre knappen to ganger.

3.3 Bytt mellom å vise billettinformasjon og et bilde
Ved å bruke BagID-mobilappen kan et bilde overføres til enheten for å vises på e-ink skjermen. For å bytte mellom å vise dette bildet og å vise billettinformasjon, trykker du på høyre knappen to ganger. LED lampen vil blinke grønt.

3.4 Restarte enheten
For å starte BagID enheten på nytt, trykk på venstre knappen tre ganger i løpet av ett sekund. Du vil høre tre pip for å bekrefte at enheten starter på nytt.

3.5 BagID Fabrikkinnstilling
For å tilbakestille BagID enheten til fabrikkstandard, trykk på høyre knappen fem ganger i løpet av ett sekund og start deretter enheten på nytt (se ovenfor).
Fabrikkinnstilling vil tømme RAM-en på enheten og velkomstskjermen vises på enheten.

4. Apple Find My (kun BagID 2)
Vær oppmerksom på at følgende funksjoner ikke vil fungere hvis BagID 2 er satt til å kommunisere
med BagID-appen og LED-lampen blinker blått (etter å ha klikket på venstre knappen én gang). LED-en vil slutte å blinke etter 30 sekunder, og BagID-en er klar til å brukes med Apple Find My.

4.1 Aktiver Find My/Hvor Er funksjonaliteten
For å aktivere Find My funksjonaliteten, hold nede venstre knappen i mer enn 10 sekunder samtidig som du trykker en gang på høyre knappen LED lampen vil lyse grønt i tre sekunder. Hvis ingen iOS-enhet pares med tilbehøret innen 10 minutter etter aktivering av Find My/Hvor er, vil Find
My funksjonaliteten automatisk bli deaktivert, og tre pip vil høres. Gjenta kombinasjonen for å slå på Find My og for å aktivere den igjen.

Ved vellykket sammenkobling vil Find My funksjonaliteten bare bli deaktivert på brukerforespørsel som beskrevet i neste avsnitt, eller ved Find My/Hvor Er fabrikktilbakestilling, se avsnitt 1.2.

Merk: Hvis batteriet er lavt (under 20%), vil ikke BagID 2 være tilgjengelig i Apple Find My/Hvor Er appen. Lad da opp batteriet.

4.2 Deaktivere Find My funksjonaliteten
For å deaktivere Find My, hold nede venstre knappen i mer enn 10 sekunder og trykk deretter på høyre knappen én gang (mens du holder nede venstre knappen). LED lampen vil lyse rødt i tre sekunder.

4.3 Find My/Hvor Er fabrikkinnstilling
Hold nede venstre knappen i mer enn 10 sekunder og klikk tre ganger på høyre knappen. Vær oppmerksom på at dette bare vil fabrikkresete Find My relaterte data, og knappekombinasjonen fungerer bare hvis Find My er aktivert. Ved tilbakestilling til fabrikk vil LED lampen lyse rødt i tre sekunder, og du vil høre tre pip.

Merk:
Fabrikkinnstilling vil slette all sammenkoblingsinformasjon. Brukeren må fjerne BagID 2 enheten fra Find My appen og aktivere Find My funksjonaliteten før den kan brukes igjen.

4.4 Fjerne BagID 2 fra Apple Find My appen

Når du fjerner BagID 2 fra Apple Find My-appen, bør du ha BagID-en i nærheten, og BagID-en skal ikke være i BagID-modus.

Hvis dette ikke er tilfelle, vil Find My appen gi deg muligheten til å tvinge fjerning av BagID.

Tvangsfjerning av BagID bør unngås hvis mulig.

Dette fører til en situasjon der du må utføre Find My factory reset for å kunne bruke BagID 2 i Find My igjen.

Hvis du opplever ytterligere tilkoblingsproblemer, gå til Bluetooth-innstillingene for iOS-enheten og "glem" eventuelle eksisterende Bluetooth-tilkoblinger for BagID enheter.