Subscription policy

SubscriptionThe BagID devices are used with a mobile application. A standard subscription is always delivered as a free alternative to your BagID device. In the future, BagID may offer an upgrade to a paying subscription that includes one or more of the functionalities that are or will be made available in the Software solution or on a mobile application. BagID can also in the future charge for easy use of some functionality that is available in the Software solution or on the mobile application today.

Paying subscriptions usually include an ongoing subscription cost in addition to the price you have paid for the device.

If you have purchased a subscription with lifetime access, there will never be a cost for the services you have received included in the subscription.

BagID reserves the right to change subscription costs or other costs on existing and new services 30 days after the customer has been notified. If the customer continues to use a possible subscription after the end of the notice period of the changed subscription, a new payment structure will apply.

When a customer registers for a paid subscription, you accept that BagID or our third-party payment provider is authorized to charge the customer every month or in another period (based on their own preferences for the subscription), for the customer's subscription in addition to any fees and other costs. This lasts as long as the customer's subscription continues. The customer's subscription continues until the customer cancels it or BagID suspends or stops access in accordance with this agreement.


Abonnement


BagID enhetene brukes med en mobilapplikasjon. Et standard abonnement leveres alltid som et gratis alternativ til din BagID enhet. I fremtiden kan BagID tilby en oppgradering til et betalende abonnement som inkluderer et eller flere av de funksjonalitetene som er eller bli gjort tilgjengelig i Software løsningen eller på mobilapplikasjon. BagID kan også i fremtiden ta seg betalt for enkelt bruk av noe funksjonalitet som er tilgjengelig i Software løsningen eller på mobilapplikasjonen i dag.

Betalende abonnement inneholder som regel en løpende abonnementskostnad i tillegg til prisen en har betalt for enheten.

Har du kjøpt et abonnement med livstidstilgang, vil det aldri løpe kostnader på de tjenestene du har fått inkludert i abonnementet. 

BagID reserverer seg retten til å endre abonnementskostnader eller andre kostnader på eksisterende og nye tjenester 30 dager etter at kunden er blitt varslet. Om kunden fortsetter bruk av et eventuelt abonnement etter endt varslingsperiode av det endrede abonnementet vil ny betalingsstruktur være gjeldende. 

Når en kunde registreres for et betalt abonnement godtar man at BagID eller vår tredjeparts betalingsleverandør er autorisert til å belaste kunden hver måned eller i en annen periode (basert på egne preferanser for abonnementet), for kundens abonnement i tillegg til eventuelle avgifter og andre kostnader. Dette varer så lenge kundens abonnement fortsetter. Kundens abonnement fortsetter til kunden kansellerer det eller BagID suspenderer eller stopper tilgang i henhold til denne avtalen.